Ключът емоционална интелигентност

  • Всички чувства имат свой собствен тон на гласа, на жестовете и на израза на лицето и тъкмо тяхното съотношение, добро или лошо, приятно или неприятно, прави хората да ни харесват или да не ни харесват.— Франсоа дьо Ларошфуко

 

Гийом Дюшен, известен невролог живял в Париж през 18 век, поставя началото в разбирането на емоциите. 

В практиката си, изследвайки своите пациенти, той забелязва връзката между емоции и лицеви мускули. Това го кара да се ориентира към изучаване групите мускули, които отговарят за определено изражение. Изследванията му помагат да създаде неинвазивна медицинска техника за мускулна стимулация, с която по изкуствен начин предизвиква определена емоция на лицето. Интересът му стига до там, че започва да изучава фотография, за да заснема и систематизира тази връзка. Колекцията му от снимки Дарвин използва когато пише книгата си за емоциите у хора и животни.

Защо лицето се явява изразител на емоциите?

 Човек е социално същество и по този начин той невербално комуникира със средата и изпраща сигнали.

Разбира се, емоциите имат отражение и върху тялото, дори имаме изрази за това като “почервенял от гняв“, което показва повишено артериално налягане, или пък “посърнал от мъка“, а когато човек се страхува, казваме “побелял от страх“. Тaзи реакция се обуславя от задействаният от страха инстинкт за самосъхранение, когато цялото внимание и концентрация са в краката, т.е. човекът се готви да бяга, за да се спаси.

Днес говорим за емоционална интелигентност, за умението да общуваме, за умението да контролираме първата реакция.

Човек  индивидуално изработва своят емоционален интелект чрез осъзнаване, опит, разпознаване на своите емоции и развива умението да ги чете у другите. Учи се, че те си имат сигнал, степен и могат да бъдат разпознати.

Всичко, което виждаме, чуваме, помирисваме, усещаме, се преобразува във вид на електрически сигнал и преминава в лимбичната система на мозъка, отговорна за човешките емоции. В съвремието ни, те са не само реакция на нервната система, но  важна част от интелекта на човека. Контролът далеч не означава неемоционалност, а по скоро се проявява като адекватна реакция в дадена ситуация.

Защо да разбираме и осъзнаваме своите емоции?

Това ще помогне за:

  • Постигането на цели за баланс в живота, хармония.
  • Повишаване харизмата на човек, като го прави желан събеседник, партньор.
  • Намаляване възможността за манипулация. Когато познаваме своите емоции, ние ги разпознаваме и у другите и разчитаме тяхното послание. Когато го съпоставим с ценностите си, имаме избор да го приемем или не.
  • По-добра и ефективна комуникация и в семейството и в офиса.

Могат да се изброят много и различни варианти на емоции и тяхната проява, но добрата новина е, че върху изразяването им  може да се работи.

Емоционалната интелигентност не е част от характера, тя е съвкупност от умения, които човек може да придобие, независимо в каква област работи.

В своята практика използвам биофийдбек апарат Mind Reflection GSR за регистриране нивото на стрес или как реагира нервната система на външен агресор и за какво време се възстановява. Тази информация използвам, когато изготвям стратегия за работа с клиента, за това в каква посока той иска да върви и как да използваме апарата, за да постигне целта си в емоционален план.

Искате ли да узнаете повече за своята емоционална палитра и възможностите, които апаратът предлага конкретно за вас , не се колебайте и се свържете с мен.