НЛП е едновременно наука и изкуство.

„НЛП е едновременно наука и изкуство за личностно усъвършенстване. Изкуство е, тъй като начинът, по който мислим и действаме е уникален за всеки човек и всяко описание-особено на чувствата нагласите и убежденията-е крайно субективно. Също така е наука, макар и в съвсем ембрионален стадий, понеже обединява в себе си старателно изследвани методи, които могат да се използват за разпознаване на моделите на успешно поведение.“ Хари Алдер

Невролингвистичното програмиране е създадено през 1970г. от Ричард Бандлър(психолог) и Джон Гриндър(лингвист), които изучават характеристиките на комуникацията на много известни психотерапевти, чрез които те влияят върху своите пациенти. 

Р.Бандлър споделя, че години наред изучава и извежда моделите на несъзнателното поведение, не само при психотерапевтите, хипнотизаторите и великите комуникатори, но и треньори в спорта и всички хора, които са променили живота си със или без психотерапевти, хора, които израстват интелектуално сами, които имат велики постижения и изобретения. Целта на тези изследвания е да се помогне на много повече хора да се справят със страховете си, да променят живота си и да израснат като личности.

Защо невролингвистично програмиране – заради  връзката между неврологичните процеси („невро“), езика („лингвистично“), и поведенческите модели, които са изучени чрез преживяване („програмиране“) и могат да бъдат организирани за постигането на специфични цели в живота.

НЛП изучава и човешкият мозък, влиянието на речта върху него и връзката ум-тяло. Единственото, което мозъкът не може е да спре да учи. Тънкостта е, че може да научи  модели на поведение, които могат както да разболяват така и да лекуват.

Програмирането е съзнателното приучаване на полезните модели на поведение.

НЛП помага:

  • Да се осъществи по-добра комуникация, чрез опознаване на вербалния и невербален начин на изразяване.
  • Да се определи начинът по който събеседникът се изразява – чрез кое сетиво го прави. Дали усеща повече, чува, вижда или за него мирисът е много важен. Какви са неговите репрезентационни системи.
  • Да се промени процеса на преживяване на отминали събития или спомени, които са с негативен и ограничаващ заряд.
  • Да се създаде т.н. „котва“ за бързо влизане в ресурсно състояние. За повечето хора съществуват определени думи, миризми, гледки, които могат да предизвикат много силни положителни или отрицателни състояния.