Biofeedback Mind Refelction GSR

Какво представлява Mind Refelction GSR?

Mind Reflection GSR е апарат за биологичнa обратна връзка, който измерва

 електрическото съпротивление на кожата и нивото на стрес чрез галванометър. Подходящ е за психо-физиологични изследвания и биофийдбек тренинг, като чрез софтуер за ментални игри, подкрепя  заучаването на умения за релаксация и концентрация в стресова среда. Използва се при терапия на психосоматични разстройства, като изгражда нови навици за самоконтрол и саморегулация, осъществява мониторинг на подсъзнателните емоционални реакции на клиента по време на различни видове терапия.

Как се случва това?

На пръстите на ръката се поставят сензори, които чрез кожното съпротивление отчитат нивото на стрес и реакцията на организма. Датчикът по никакъв начин не предизвиква дискомфорт у вас, а аз бих определила процедурата по-скоро като приятна. Сеансът започва, когато сме разгледали графиката на показателите към момента и включим менталните игри. Чрез графични, звукови и видео елементи на монитора и виждайки какво се случва, вие започвате да се учите да контролирате своето състояние, като в никакъв случай не го потискате. Целта е създаване на нови навици, осъзнаване на произтичащите процеси и нагледно да проследите как мислите управляват живота и здравето ви. Сеансът протича различно по времетраене, обикновено от около 20 минути.

Психофизиологичният стрес тест при работа с биофийдбек Mind Reflection GSR

Психофизиологичният стрес тест е инструмент за регистриране на актуалното състояние на Автономната нервна система на пациента.Той оценява по време, като се редуват периоди на почивка с периоди на когнитивни или възприемащи задачи и е често срещаният опит да се открие психофизиологичната динамика, която понякога е несъвместима с това, което пациентът описва: обикновено говори за спокойствие, докато е психофизиологично натоварен или  спокоен, но описващ себе си като силно натоварен.

Този профил дава насока в терапията, подобрява ефективността и допълва субективните данни, събрани в кабинета чрез въпроси.

Теста е първата стъпка при терапия с биофийдбек апарата.

Биологична обратна връзка – biofeedback, според американските учени, е един от най-добрите немедикаментозни методи за лечение на синдром на дефицит на внимание, хиперактивност, повишено артериално налягане, хиперактивност, депресии.

Спомага за  повишаване  стресоустойчивостта на организма и настройването му да работи при оптимален режим. Методът се основава на разчитане на параметрите, снети от датчиците и трансформирани в картинка или звук. Датчиците са специални устройства, които разполагат с чувствителни към електричество елементи – електроди. Поставени на определени места по тялото, те отчитат много слаби електрически колебания, съществуващи във всеки жив организъм.

Какво получавате с този вид терапия?

  • Запознавате се с работата на своя мозък, виждате на екран как реагирате при различни дразнители.
  • Научавате се да контролирате своята реакция при стресова ситуация и да вземате правилни решения в  бойна обстановка.
  • Изграждате нови, желани от вас състояния на саморегулация.
  • Подобрявате общото си здраве!
  • Придобивате нови навици за контрол на емоции и състояния.
  • Автоматично тези навици се прилагат във всички сфери на живота.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.