Себепознание

Ежедневие и хаос

Всеки от нас, в определен период от живота си, е вземал решение да намери вдъхновяваща работа и да напусне сегашната сигурна, но нелюбима работа, да освободи време за себе си и семейството си, да се отдаде на заслужена почивка, да се измъкне от ангажиращото време и сили ежедневие и да забегне нанякъде загърбвайки всички задължения. …

Ежедневие и хаос Read More »

Отлагането е крадец на щастие

Защо често пъти казваме , че не успяваме да се справим с дългия списък от задачи и все нещо отлагаме? Ако страхът от грешката е по-голям от страха от ненаправеното и бездействието, то има голяма вероятност да отлагате и да търсите онези външни фактори, които ще са най-доброто време, за да свършите задачата или да направите …

Отлагането е крадец на щастие Read More »

Как да се настроим за желаната реалност

“Много хора са страстни, но поради тяхното ограничено схващане за това кои са те и какво могат да направят, те никога не предприемат действия, с които биха могли да превърнат своята мечта в реалност.” – Антъни Робинс Една от често срещаните грешки по пътя на промяна е, че действията са от позицията на тук и …

Как да се настроим за желаната реалност Read More »

Чувството за хумор – интелигентност или агресия?

Познаваме го като черен, габровски, английски, но дори да въздейства еднакво върху реакциите на другите и в нас самите, хуморът навсякъде по света е различен. Всяка нация има свой стил на шега. Както и да го наречем и както и да го опишем,  хуморът се приема като част от интелигентността на човека и може да …

Чувството за хумор – интелигентност или агресия? Read More »

Как тишината лекува

Към вече откритите терапии за лечение с цвят, музика, звук, пясък и много други, прибавяме още една- тишина. Тишината,  когато чуваме  ударите на сърцето си, когато усещаме как тя се стеле около нас , когато я чуваме, помирисваме дори, когато цялата природа е в своя мир. За съжаление не винаги се получава да се чувстваме …

Как тишината лекува Read More »

Да съхраним Личното пространство

Темата за личното пространство винаги ме е вълнувала и подхождам силно емоционално към нея, защото съм убедена, че хора с добре оформена лична територия знаят какво да правят с живота си. Това е като държава, в която туризмът се приветства, но намесата във вътрешните работи на същата тази, не се допуска. Нали човекът си е …

Да съхраним Личното пространство Read More »

Коучинг

Коучингът е подход, много подобен на консултиране, терапия, менторство, трениране, но също така и твърде различен. Коучингът не е терапия. Терапията е за клиенти, които търсят облекчаване при физиологични или психологични проблеми, ориентирана е към минали преживявания и действия. Коучингът е насочен към преследване на цели, а не избягване на физиологична или психична болка. Коучингът …

Коучинг Read More »

НЛП е едновременно наука и изкуство.

„НЛП е едновременно наука и изкуство за личностно усъвършенстване. Изкуство е, тъй като начинът, по който мислим и действаме е уникален за всеки човек и всяко описание-особено на чувствата нагласите и убежденията-е крайно субективно. Също така е наука, макар и в съвсем ембрионален стадий, понеже обединява в себе си старателно изследвани методи, които могат да …

НЛП е едновременно наука и изкуство. Read More »

Светоусещането като разбиране за себе си

Мозъкът е нашето огледало, той обезпечава, подсигурява  поведението ни. Тази функция е свързана с опита,  вярванията, убежденията, нашите мисли, които се формират в процеса на израстване и са съвкупност от всичко което виждаме, усещаме, чуваме. Мисленето и битието съвпадат. Ние не сме зрители, а участници в него, т.е. каквато форма на съществуване сме предпочели, такъв …

Светоусещането като разбиране за себе си Read More »