Ако вие сте…

Вие сте човек, който иска да постигне повече в живота си, да изгради пълноценни взаимоотношения, да постигне баланс в ежедневието си и да се научи да владее събитията в живота си. Вероятно първите опити в тази посока са довели до успех, по-добро самочувствие, чувствали сте се изпълнени с енергия и достатъчно мотивирани, за да се справите с всички препятствия по този път. Постепенно сте стигнали до момент, когато ежедневните грижи са станали повече, фокусът към промяната е намалял и постепенно изчезнал. Сега основната ви задача е как да се върнете отново на пътя, как да не губите повече време и мотивация. Вашите приоритети са вече променени и за вас е важно да не влизате във същата поредица от действия, а да се движите напред.

2021-02-07 Marusya 074

Какви са вашите проблеми?

Вашите предизвикателства са свързани с това, че стигате до границите на познатите ви възможности, появяват се страхове и съмнения дали действително искате тази промяна. Всичко, което сте пробвали досега е водело до временни резултати, стигали сте до там да не знаете накъде да продължите и това ви е карало да се отказвате. Често отлагате за по-добър момент, но такъв все още няма. В резултат на това, вие не сте постигнали желаната от вас промяна, изгубили сте много време и съмнението вече е на лице.

2021-02-07 Marusya 072

Какво ви е нужно сега?

Това, което ви е нужно сега са работещи стратегии за справяне с тези ограничения и вярвания, които ви пречат да достигнете вашите цели и които да ви помогнат да се справите със страховете си. Имате нужда да получите яснота за процеса на промяна, да изградите навик за настройка и действие, навик за фокусиране и последователност. Нуждаете се от подкрепа и дисциплина, от планиране и действие. Не на последно място вие се нуждаете от някой, който да ви подкрепя и държи отговорни, че ще прилагате стъпките и ще се движите към важните за вас промени. Който да е на ясно с конкретните действия, които да предприемете и  който вече е извървял този път, срещал се е с трудностите и пречките, които срещате и вие.

Личен коуч за промяна

Вижте как мога да ви помогна с

менторска програма reStart

Какви методи използвам

Neuro Agility Profile

NAP Advanced+ е инструмент, базиран на  постиженията на науката в областта на неврологията и служи за илюстриране на начина по който работи  мозъка и двигателите, които могат да повишат неговата ефективност.

Biofeedbak тренинг

Биофийдбек тренингът, според американските учени, е един от най-добрите немедикаментозни методи за лечение на синдром на дефицит на внимание, хиперактивност, депресии.

NLP Coaching

НЛП коучингът има за цел да ви разкрие как да се програмирате за успех, да преодолеете страховете и ограниченията си, за да израсне личността, която ще постигне поставената цел. Дори и да имате ясна цел, стратегия и срок, ако имате убеждения, които ви пречат, вие няма да я постигнете.

емоционална незрялост

Вижте какво казват моите клиенти