Kоучинг
за личностна промяна!

Кои са предимствата, когато работите с мен?

Моята програма е насочена към това да помага на хората да преодолеят страховете си, да опознаят и контролират своите емоции и реакции, за да имат живот без тревоги и ограничения и свободно да се движат към своите цели. 

Заедно, и стъпка по стъпка, изграждаме живот с пълноценни взаимоотношения, кариерен ръст и здраве.

Програмата е изградена на базата на три метода и включва:

.01
Kоучинг за поставяне на цели и изграждане на стратегии.
.02
Невролингвистично програмиране за освобождаване от лимитиращите убеждения и вярвания.
.03
Работа с емоциите опознаване и управление.

Трите стълба в моята система са методи, които взаимно се допълват и спомагат за изграждане на личността във всички сфери на живота. Развитието само в една област не е достатъчно, за да не се търкаля неравномерно Колелото на живота.

Защо коучинг?

За да определите целта, към която да се движите. За да има измеримост и посока на движение. Ако вървите по една и съща улица, няма как да стигнете на различно място. Много хора си поставят цели, но това не винаги ги води до резултат. Целта трябва да е ясна и много конкретна, да е екологична, да зависи от вашите действия и да е ваша, а не припозната от родители, личности, които харесвате или успешни близки хора. Целта трябва да има срок.

Защо НЛП или невролингвистично програмиране?

За прекъсване на деструктивни емоционални схеми.

За да се програмирате за успех, за да преодолеете страховете и ограниченията си, за да израстне личността, която ще постигне поставената цел.

Дори и да имате ясна цел, стратегия и срок, ако имате убеждения, които ви пречат, вие няма да я постигнете. Често анализирате миналото и уж се учите от грешките, но все пак резултатът не ви задоволява. Това означава, че в подсъзнанието има нещо, което ви дърпа назад. НЛП е бързият начин да промените отношението си към отминалите болезнени емоции и събития. Преработвайки ги вие освобождавате много енергия, която да използвате тук и сега, за да постигнете желаното състояние.

Каква е ролята на емоциите?

 Човек е социално същество, най-често чрез лицето си той невербално комуникира със средата и изпраща сигнали. Познавайки своите емоции и реакции, вие ще се научите да разчитате посланията на хората, с които общувате и ще знаете как да общувате по-добре с тях.

Разбира се, емоциите имат отражение и върху тялото, дори имаме изрази за това като “почервенял от гняв“,  “посърнал от мъка“, а когато човек се страхува, казваме “побелял от страх“. 

Днес говорим за емоционална интелигентност, за умението да общуваме, за умението да контролираме първата реакция.

Човек  индивидуално изработва своя емоционален интелект чрез осъзнаване, опит, разпознаване на своите емоции и развива умението да ги чете у другите. Учи се, че те си имат сигнал, степен и могат да бъдат разпознати.

Всичко, което виждаме, чуваме, помирисваме, усещаме, се преобразува във вид на електрически сигнал и преминава в лимбичната система на мозъка, отговорна и за човешките емоции. В съвремието ни, те са не само реакция на нервната система, но  важна част от интелекта на човека. Контролът далеч не означава неемоционалност, а по скоро се проявява като адекватна реакция в дадена ситуация.

Заявете опознавателен разговор, на който ще се запозная с вашата ситуация, ще изясним как мога да ви бъда полезна и коя от програмите ще е най-подходяща за вас!

Действайте сега!