Научете повече

Биофийдбек тренинг

Работата с апарат

Biofeedback Mind Reflection GSR

позволява да се опознават емоциите, да се подобряват когнитивните функции на мозъка, да се изграждат навици за фокус и внимание, да се укрепва менталното здраве!

Какво представлява Mind Reflection GSR?

Mind Reflection GSR е апарат за биологичнa обратна връзка, който измерва

 електрическото съпротивление на кожата и нивото на стрес.

Биологична обратна връзка – biofeedback, според американските учени, е един от най-добрите немедикаментозни методи за лечение на синдром на дефицит на внимание, хиперактивност, повишено артериално налягане, депресии.

Спомага за  повишаване  стресоустойчивостта на организма и настройването му да работи при оптимален режим. Методът се основава на разчитане на параметрите, снети от датчиците и трансформирани в картинка или звук. Датчиците са специални устройства, които са чувствителни към електричество елементи – електроди. Поставени на определени места по тялото, те отчитат много слаби електрически колебания, съществуващи във всеки жив организъм.

Подходящ е за психо-физиологични изследвания и биофийдбек тренинг, като чрез софтуер за ментални игри, подкрепя  заучаването на умения за релаксация и концентрация в стресова среда. Използва се при терапия на психосоматични разстройства, като изгражда нови навици за самоконтрол и саморегулация, осъществява мониторинг на подсъзнателните емоционални реакции на клиента по време на различни видове терапия.

Как се случва това?

1. На пръстите на ръката се поставят сензори, които чрез кожното съпротивление отчитат нивото на стрес и реакцията на организма на външни агресори.  

 2. Психофизиологичният стрес тест при работа с биофийдбек Mind Reflection GSR е следващата стъпка.

Психофизиологичният стрес тест е инструмент за регистриране на актуалното състояние на Автономната нервна система на пациента. Той оценява по време, като се редуват периоди на почивка с периоди на когнитивни или възприемащи задачи и е често срещаният опит да се открие психофизиологичната динамика, която понякога е несъвместима с това, което пациентът описва: обикновено говори за спокойствие, докато е психофизиологично натоварен или  спокоен, но описващ себе си като силно натоварен.

Този профил дава насока в терапията, подобрява ефективността и допълва субективните данни, събрани в кабинета чрез въпроси.

3.Тренингът започва, след като сме разгледали графиката на показателите към момента. Чрез графични, звукови и видео елементи на монитора и виждайки какво се случва, вие започвате да се учите да контролирате своето състояние, като в никакъв случай не го потискате. Целта е създаване на нови навици, осъзнаване на произтичащите процеси и нагледно да проследите как мислите управляват живота и здравето ви. Сеансът протича различно по времетраене, обикновено между 20 и 40 минути.

Какво получавате с този вид терапия?

 • Запознавате се с работата на своя мозък, виждате на екран как реагирате при различни дразнители.
 • Научавате се да контролирате своята реакция при стресова ситуация и да вземате правилни решения в  бойна обстановка.
 • Изграждате нови, желани от вас състояния на саморегулация.
 • Подобрявате общото си здраве!
 • Придобивате нови навици за контрол на емоции и състояния, като ги осъзнавате без да ги потискате.
 • Автоматично  навиците, придобити по време на тренинга се прилагат във всички сфери на живота.
 • Контролът на емоциите, без потискане, позволява да се чувстваме добре, мозъка да функционира добре и пълноценно. Намаляват тревожността и безпокойството.

 • Овладявайки умението да разбираме, осъзнаваме, разпознаваме своите емоции повишаваме емоционалната си интелигентност.

 • Подобрява когнитивните функции. По-добрата концентрация, фокус на вниманието, повлияват паметта. Това автоматично води до по-голяма ефективност в работата.

 • Усвоява се умението да намирате повече от един изход в трудна ситуация и да избирате най-оптималния за вас.

 • Незаменим помощник в спорта. Усещането за победа, умението да се фиксира в ума и да се поддържа това състояние може да се натренира на биофийдбек. Така вие се запознавате с победителя.

 • Изкарва на повърхността онези отдавна забравени спомени, които пречат, които създават тревожен фон и не позволяват на ума да се концентрира върху градивни задачи. Понякога така свикваме с този фонов шум, че го смятаме за естествен. Апаратът отчита тази тревожност и така получаваме възможност да преработим страха, обидата или друго преживяване, превръщайки ги в опит.