Научете повече
Вашият неврологичен дизайн

Какво е неврологичен дизайн NAP Advanced+ и защо е толкова значим за всяко личностно израстване?

NAP Advanced+ е инструмент, базиран на  постиженията на науката в областта на неврологията и служи за илюстриране на начина по който работи  мозъка и двигателите, които могат да повишат неговата ефективност.

Това не е психометричен тест, а инструмент, който показва как хората мислят, действат, как учат и като цяло как възприемат света.

Познаването на личният неврологичен дизайн – Neuro Agility ще помогне лесно да се адптирате към непрекъснато променящата се среда, да бъдете конкурентно способни в един екип, да се развивате.

NAP Advanced+ предоставя преглед на 13 компонента на невро-гъвкавостта, които се състоят от 6 драйвера, които оптимизират работата на мозъка и 7 неврофизиологични компонента на вашия уникален неврологичен дизайн.

Ползите от това знание

  • Разкриване и развитие на вашите таланти, идентифициране на потенциала и таланта ви като отправна точка за развитие на вашите силни страни.
  • Развитие на емоционалната интелигентност–подобряване на вашето самосъзнание, саморегулация и самочувствие. Опознаване на вашите реакции и действия и възможностите да ги подобрите.
  • Управление на стреса – познаването на вашите мозъчни двигатели ще помогне  да развиете и подобрите тези механизми за справяне със стреса, които са работещи за вас.
  • Да подобрите взаимоотношенията си с другите. Да ги разбирате и приемате, да разбирате техния език в комуникацията.
  • Култура на учене – ще ви помогне да намерите най-оптималният начин да учите и обработвате нова информация. Ще знаете как най-ефективно учите и с най-малко усилия.
  • Съобразяване на вашият индивидуален неврологичен дизайн с избора на работа и кариера, ако това е необходимо или до каква степен текущата ви работа ви удовлетворява. Налице ли е съответствие между вашето естество като личност, от една страна, и това, с което се занимавате, от друга страна?
  • По какъв начин Вашият индивидуален дизайн оказва влияние върху риска от допускане на грешки?
  • Какви са Вашите начини на учене и мислене?
  • Оптимизиране дейността на мозъка.

 

Желаете ли да имате своят уникален неврологичен профил?

Свържете се с мен на телефон: 0888 568 115

Маруся Маринова