Коучинг

Коучингът е подход, много подобен на консултиране, терапия, менторство, трениране, но също така и твърде различен.

Коучингът не е терапия. Терапията е за клиенти, които търсят облекчаване при физиологични или психологични проблеми, ориентирана е към минали преживявания и действия. Коучингът е насочен към преследване на цели, а не избягване на физиологична или психична болка.

Коучингът не е консултиране. Консултантът е експертът, който е фокусиран върху бизнеса или част от него, но не и върху служителите. Коучингът би бил чудесно допълнение като индивидуална работа със служителите.

Коучингът не е менторство. Менторът е обикновено колега на по- висока позиция, с повече знания и опит и разговорите с него могат да обхващат най-разнообразни теми. Коучът е фокусиран върху целите.

Предмет на коучинга са определяне на цели, тяхната екологичност, последвани от планиране, изграждане на стратегии и контрол при изпълнението.
Коучът предлага на своя клиент нужната подкрепа, така че той да  постигне желаното състояние.
Коучът е и човека, създаващ положителна атмосфера в този процес, една поддържаща среда. Той подпомага да се активират ресурсите и  клиентът сам да превърне  бъдещата цел в настояще.

 

Човекът има силата да трансформира мислите си във физическа реалност. Човек има силата да превърне мечтите си в реалност.
Наполеон Хил

 

Ползи:

  • Ясна визия за целта и нейната реализация.
  • Стратегия за достигане на целта.
  • Концентрация и фокус за достигане на желаното състояние в предварително уточнените срокове.
  • Компетентна подкрепа когато е нужна, обикновено в моментите, когато има трудности и колебания.
  • Провокира се друга посока на мислене на клиента, без да се оценява.