Усмивка “тип Дюшен“ или живот с емоционална интелигентност

Смотаняците са трудни за харесване

Всичко започва през 18 век, когато френският невролог Гийом Дюшен започва да изследва своите пациенти, техните емоции и мускулните групи на лицето, които ги изразяват. Той се учи да фотографира, за да систематизира своите наблюдения. Тези негови снимки Дарвин използва в книгата си, където описва емоциите у хора и животни.

Гийом Дюшен е известен още и като баща на електростимулацията, тъй като разработва неинвазивна медицинска техника  за мускулна стимулация, с цел да изучи връзката между емоцията и лицевите мускули.

Усмивката „тип Дюшен“ се среща и като офис усмивка, т.е. заучена, неискрена. Много често ние четем по лицето на събеседника.

Защо лицето се явява изразител на емоциите? Защото човек е социално същество и по този начин той невербално комуникира със средата и изпраща сигнали.

Разбира се, емоциите имат отражение и върху тялото, дори имаме изрази за това като “почервенял от гняв“, което показва повишено артериално налягане, или пък “посърнал от мъка“, а когато човек се страхува казваме “побелял от страх“. Състоянието на страх принуждава енергията на тялото и вниманието да се концентрират в краката, понеже първосигналната реакция на страха е да избягаме, за да се спасим.

Емоциите имат сигнал, по който да ги разпознаваме и послание, имат и степен. Например всеки гняв започва с  раздразнение и преминава през различни етапи, за да достигне до ярост като крайна фаза.  

Мозъкът, от своя страна, е устроен с приоритетно внимание към емоциите. Дори да мислим, че сме взели логически правилно решение, то истината е, че няколко секунди преди да изречем това, мозъкът вече е направил своя избор и ни изпраща сигнал. Т.е. чувстваме се добре и мотивирани, защото имаме взето решение.

Оформянето и постигането на цели е от голямо значение за качеството на живота, тъй като се стимулира онази част на мозъка, наречен префронтален кортекс. Той отговаря за планирането, концентрацията, фокуса на нашето внимание. Стимулирайки го, внасяме баланс в живота си, осмисляме го. Мозъкът се нуждае от непрекъсната стимулация и ние избираме нужното направление. Иначе може да бъде стимулиран и с ненужни караници, агресия.

Изтощаваме се, когато няма баланс между желания и действия. В повечето случаи сами се саботираме, вкопчвайки се в това, което ни пречи, вместо да зададем посока за изследване възможностите на средата, да потърсим варианти.

Могат да се изброят още хиляди варианти на емоции и тяхната проява, но трябва да знаем, че върху тях  може да работим и да управляваме нашите емоции, т.е. да проявим интелигентност,  емоционална интелигентност.

Всяка наша мисъл провокира съответната емоция, чувство в качеството на енергия, необходима за последващи действия. Това е причината емоциите да се отразяват на активността на мускулите, а също така и за факта, че мозъкът не прави разлика между въображаеми или реални действия.

Дори и ако видими движения няма, то моториката на мускулите е задействана в тази последователност все едно се извършва действие.

Негативните мисли предизвикват постоянно напрежение в цялата мускулатура и затова дори и нищо да не правим все пак се чувстваме уморени.

Като залог за успеха все по-често се споменава високото ниво на емоционална интелигентност. Тя се изразява в осъзнаване, регулиране , контрол, емпатия, социални навици на поведение.

Опознавайки себе си, своите емоции и начина, по който  реагираме, имаме възможност да ги управляваме, без да ги потискаме, да разпознаваме емоциите у другите хора и да ги разбираме за това какво преживяват и защо реагират по определен начин.

Така проявяваме емпатия, искреност и адекватна реакция в конфликтна ситуация.

Другият важен момент е човек да умее да отстоява своята позиция, без да нагрубява другите и да си позволи да променя своето становище, вярвания. Така се постига свобода, разбиране.

Всичко, което виждаме, чуваме, помирисваме, усещаме, се преобразува във вид на електрически сигнал и така преминава в мозъка.

Емоционалният ни мозък, заедно с опита, познанията за света в различни области, музиката, която слушаме, книгите, които четем са факторите обуславящи нашата комуникация. Изборът винаги е наш!

 

Желаете ли заедно да изградим стратегия, чрез която да постигнете свобода в живота си и  да се движите с лекота към своите цели в следващите 3 месеца? Натиснете бутона и резервирайте безплатна 30 минутна среща с мен.