Маруся Маринова

Да съхраним Личното пространство

Темата за личното пространство винаги ме е вълнувала и подхождам силно емоционално към нея, защото съм убедена, че хора с добре оформена лична територия знаят какво да правят с живота си. Това е като държава, в която туризмът се приветства, но намесата във вътрешните работи на същата тази, не се допуска. Нали човекът си е …

Да съхраним Личното пространство Read More »

Медитация и Биофийдбек

Когато преди години започнах да практикувам ци гун, често думата медитация беше споменавана. Ци гун е динамична медитация, но мина време преди да изясня за себе си какво точно означава това. Споменавайки йога, съм сигурна, че думата медитация е редом и като много използвана практика. По-късно, изучавайки промяната и как мозъкът я случва, как се …

Медитация и Биофийдбек Read More »

Коучинг

Коучингът е подход, много подобен на консултиране, терапия, менторство, трениране, но също така и твърде различен. Коучингът не е терапия. Терапията е за клиенти, които търсят облекчаване при физиологични или психологични проблеми, ориентирана е към минали преживявания и действия. Коучингът е насочен към преследване на цели, а не избягване на физиологична или психична болка. Коучингът …

Коучинг Read More »

Biofeedback Mind Refelction GSR

Какво представлява Mind Refelction GSR? Mind Reflection GSR е апарат за биологичнa обратна връзка, който измерва  електрическото съпротивление на кожата и нивото на стрес чрез галванометър. Подходящ е за психо-физиологични изследвания и биофийдбек тренинг, като чрез софтуер за ментални игри, подкрепя  заучаването на умения за релаксация и концентрация в стресова среда. Използва се при терапия …

Biofeedback Mind Refelction GSR Read More »

НЛП е едновременно наука и изкуство.

„НЛП е едновременно наука и изкуство за личностно усъвършенстване. Изкуство е, тъй като начинът, по който мислим и действаме е уникален за всеки човек и всяко описание-особено на чувствата нагласите и убежденията-е крайно субективно. Също така е наука, макар и в съвсем ембрионален стадий, понеже обединява в себе си старателно изследвани методи, които могат да …

НЛП е едновременно наука и изкуство. Read More »

Светоусещането като разбиране за себе си

Мозъкът е нашето огледало, той обезпечава, подсигурява  поведението ни. Тази функция е свързана с опита,  вярванията, убежденията, нашите мисли, които се формират в процеса на израстване и са съвкупност от всичко което виждаме, усещаме, чуваме. Мисленето и битието съвпадат. Ние не сме зрители, а участници в него, т.е. каквато форма на съществуване сме предпочели, такъв …

Светоусещането като разбиране за себе си Read More »